urdhëresë

Ferizaj me urdhëresë për ndalimin e përdorimit të mjeteve piroteknike

Komuna e Ferizajt ka lëshuar urdhëresë për ndalimin e përdorimit të mjeteve piroteknike në vende publike.

Ashtu siç kanë vepruar edhe disa komuna të tjera, përjashtim për ndalesë bëhet me 23 dhjetor 2018 nga ora 23:00 deri më 1 janar 2019, ora 00:30.

Personat që do të veprojnë në kundërshtim me këtë urdhëresë, do të ndëshkohen në pajtim me ligjet në fuqi.