LAJMI I FUNDIT

“Të gjithë serbët nën një kulm” | A është nënshkruar fshehtas në Beograd deklarata e bashkimit në Serbinë e Madhe?

Portale të shumta malazeze gjatë ditëve të fundit kanë publikuar informacione se kryetarët e parlamenteve të Malit të Zi, Serbisë dhe entiteti të BeH-së, Republika Serbe, Andrija Mandiq, Vladimir Orliq dhe Nenad Stevandiq në Beograd më 16 nëntor, para udhëtimit në Budapest ku morën pjesë në konferencën e kryetarëve të kuvendeve, nënshkruan të ashtuquajturën Deklaratë për Aleancën e Vendeve Serbe, e cila parashikon “integrimin e këtyre territoret në një ent të përbashkët shtetëror”.

Sipas portalit Antenam, as Mandiq dhe as Orliq nuk iu përgjigjën pyetjeve të tyre lidhur me këtë deklaratë. Stevandiq u dërgoi, siç thanë ata, një përgjigje mjaft të zemëruar, se këto ishin insinuata dhe informacione të paverifikuara, transmeton Ballkani.info.

“Kryetari i NSRS (Kuvendi i Republikës Serbe) Nenad Stevandiq u takua me kryetarin e Kuvendit Kombëtare të Republikës së Serbisë, Vladimir Orliq dhe kryetarin Parlamentit të Malit të Zi, Andrija Mandiq, më 16 dhe 17 nëntor, në Budapest, në Konferencën e 11-të të kryetarëve të Parlamenteve të Evropës Juglindore, me temë – zgjerimi i Bashkimit Evropian.

Në takim ishin të pranishëm edhe kryetarët e parlamenteve të Hungarisë, Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës. Po ashtu i pranishëm ishte edhe Oliver Varhelyi, Komisioneri Evropian për Fqinjësinë dhe Zgjerimin dhe Kryetari i Dhomës së Ulët të Parlamentit italian Lorenzo Fontana. Tema e të gjitha bisedimeve ishte zgjerimi i BE-së.

“Insinuatat tuaja dhe informacionet e paverifikuara se ku ishte takimi, për çfarë u fol dhe kush mori pjesë, janë vetëm modeli i njohur tashmë i krijimit të histerisë antiserbe. Apo ndoshta mendoni se përfaqësuesit e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Federatës së Bosnjë-Hercegovinës dhe “Kosovës së panjohur” gjithashtu diskutuan dhe nënshkruan më vonë një lloj deklarate për “Serbinë e Madhe”? Më vjen sinqerisht keq që nuk jemi takuar ende në Beograd, por jam i sigurt se nuk do t’jua mohojmë këtë kënaqësi”, tha Stevandiq.

Crnogorskiportal.me publikoi ekskluzivisht informacionin e parë rreth Deklaratës, si dhe përmbajtjen e saj. Ata deklaruan se informacionin e kanë marrë nga një zyrtar i lartë në Kuvendin e Serbisë. Ata pretendojnë se në deklaratë thuhet:

Lëvizja për Bashkimin e Vendeve Serbe është një organizatë e krijuar nga iniciativa e përbashkët e bashkëmendimtarëve ideologjikë dhe politikë, me qëllime specifike që do të përcaktohen në tekstin vijues të kësaj deklarate, të miratuar nga të nënshkruarit, kryetarët e kuvendeve: Vladimir Orliq i Republikës së Serbisë, Nenad Stevandiq i Republikës së Serbisë dhe  Andrija Mandiq i Republikës së Malit të Zi, në Beograd më 16 nëntor 2023.

Lëvizja për Bashkimin e Vendeve Serbe (në tekstin e mëtejmë: Lëvizja) është një organizatë e qytetarëve të lidhur lirisht dhe vullnetarisht e themeluar për të arritur qëllimet në përputhje me pikat e kësaj Deklarate, në territorin e Republikës së Serbisë, Republikës së Serbisë dhe Malit të Zi, si tre entitete shtetërore të banuara kryesisht nga popullsia serbe dhe të themeluara historikisht dhe shpirtërisht në traditën e popullit serb.

Aktivitetet e Lëvizjes udhëhiqen nga synimi që populli serb, në territoret ku mbizotëron banon, më në fund të fitojë statusin dhe ndikimin e merituar politik, historik dhe kulturor. Kushtet sociale dhe politike në vendet e rajonit nuk e pasqyrojnë plotësisht realitetin lidhur me statusin e lartpërmendur të serbëve në këto rajone. Serbëve ende iu mbillen dhe imponohen falsifikime historike dhe identitare dhe atyre iu mohohet fuqia reale politike dhe rëndësia shoqërore në mënyra të ndryshme.

Qëllimi i Lëvizjes është të afirmojë dhe vendosë lidhjen dhe integrimin më të fortë të pjesëtarëve të popullit serb në territoret e Republikës së Serbisë, Republikës Serbe dhe Malit të Zi përmes aktiviteteve të saj në sferën politike, sociale, arsimore, kulturore dhe të tjera shoqërore, duke i integruar kështu këto territore në një ent të përbashkët shtetëror.

Lëvizja do të merret me ruajtjen dhe afirmimin e traditës kombëtare serbe përmes bashkëpunimit me subjektet politike, sektorin civil, punëtorët arsimorë dhe kulturorë në territoret e Serbisë, Republikës Serbe dhe Malit të Zi.

Për dekada, qenia kombëtare serbe në Mal të Zi pësoi goditje nga ky regjim, i cili kishte synim të qartë për të anuluar identitetin serb përmes heqjes së gjuhës serbe dhe imponimit të falsifikimeve historike duke krijuar kuaziinstitucione si Fakulteti i Gjuhës Malazeze dhe Letërsia dhe të ashtuquajturat Kisha Ortodokse Malazeze. Meqenëse përfaqësuesit politikë të popullit serb në Mal të Zi janë përfundimisht përbërës të pushtetit, ata janë të detyruar të korrigjojnë padrejtësitë historike dhe mosvazhdimësinë historike, të cilat janë ushqyer në dekadat e mëparshme. Regjistrimi në Mal të Zi do të tregojë si realitet se shumica e njerëzve në Mal të Zi janë serbë, se flasin gjuhën serbe dhe se i përkasin shpirtërisht Kishës Ortodokse Serbe. Pas rënies së regjimit autokratik në Mal të Zi, u krijuan kushte reale për arritjen e qëllimeve të shpallura më sipër.

Detyrim i përfaqësuesve të popullit serb në strukturat qeveritare në Mal të Zi është që këtë realitet ta pasqyrojnë në kushtet socio-politike në vend. Në këtë kuptim, ata duhet të përdorin pozicionet e tyre për të vendosur gjuhën serbe si gjuhë zyrtare në Mal të Zi; të punohet në një themel edhe më të fortë të Kishës Ortodokse Serbe si institucioni i vetëm legjitim që mbledh besimtarët ortodoksë në Mal të Zi.

Në kuadër të kompetencave të tyre, përfaqësuesit e popullit serb që janë pjesë e qeverisë duhet të punojnë në krijimin e komiteteve dhe trupave të përbashkëta punuese ndërmjet Republikës së Serbisë, Republikës Serbe dhe Malit të Zi, në fushën e sigurisë, punëve të jashtme, kulturës dhe arsimit, çka do të çonte në një integrim më të madh të këtyre entiteteve shtetërore, duke krijuar themelet për formimin e Aleancës së Vendeve Serbe si bashkësi konfederale e popullit serb.

Të gjitha aktivitetet e Lëvizjes kanë si qëllim përfundimtar krijimin e një atmosfere shoqërore dhe politike në të cilën pjesëtarët e popullit serb do të mund të legjitimojnë, përmes proceseve të caktuara demokratike, të formojnë Unionin e Vendeve Serbe si një bashkësi shtetërore e konfederuar. /Ballkani.info/