Statistika

Shqipëria vijon të plaket

Shqipëria nuk po e ndal dot plakjen e popullsisë.

Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë se shkaqet kryesore janë numri i ulët i lindjeve dhe rritja e moshës së jetëgjatësisë.

Projeksionet e popullsisë tregojnë se në vitin 2060 numrin më të madh do ta zërë mosha mbi 60 vjeç.