Gjykata ia kthen prokurorisë aktakuzën kundër Agim Çekut dhe 11 të tjerëve për veteranët

Gjykata Themelore në Prishtinë ka kthyer aktakuzën mashtrimet në listat e veteranëve për përmirësim dhe qartësim në Prokurorinë Speciale.

Aktakuza e ngritur nga Prokuroria Special ndaj Agim Çekut si kryetar i komisionit qeveritar për verifikimin e statusit të veteranit dhe 11 të akuzuarve të tjerë, është kthyer sërish në duar të Prokurorisë. Sic njofton Gjykata Themelore e Prishtinës, kërkohën përmirësime dhe qartësime nga Prokuroria Speciale.

“Arsyeja e kthimit të aktakuzës sipas Kryetares së Trupit Gjykues bie për shkak se dispozitivi i aktakuzës në pjesën e përshkrimit faktik të veprës penale është konfuz dhe si i tillë nuk lejon mundësimin e procedimit të drejtë pa zvarritje e pengesa të shumta të këtij procesi”, thuhet në njoftimin e Gjykatës Themelore.

Njoftimi i plotë:

Gjykata Themelore në Prishtinë njofton se lidhur me aktakuzën e ngritur kundër të pandehurve A.Ç, N.L, S.H, SH.D, Q.G, SH.B, A.D, RR.B, F.F, S.E, F.SH dhe XH.J për veprën penale nga neni 422 paragrafi 1, lidhur me nenin 31 të KPK-së, e pranuar në Gjykatë me datë 14.09.2018, pas vlerësimit të Kryetares së Trupit Gjykues e cila është ngarkuar me lëndën, është vendosur që aktakuza në fjalë ti kthehet në përmirësim dhe qartësim Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, për shkak se e njëjta nuk është përpiluar konfrom nenit 241 paragrafi 1 pika 1.4 të KPP-së, po ashtu janë dhënë dhe arsyeje lidhur me anulimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e masës së përkohshme për sigurimin e kërkesës pasurore juridike. Arsyeja e kthimit të aktakuzës sipas Kryetares së Trupit Gjykues bie për shkak se dispozitivi i aktakuzës në pjesën e përshkrimit faktik të veprës penale është konfuz dhe si i tillë nuk lejon mundësimin e procedimit të drejtë pa zvarritje e pengesa të shumta të këtij procesi.