Fjalët që duhet t’i thoni një njeriu që ka depresion

Njerëzit që kanë depresion mund të lëndohen shumë shpejtë dhe lehtë nga fjalët që ju thoni atyre.

Prandaj duhet të tregoni kujdes të shtuar, fjalët motivuese janë të nevojshme shumë për ata.

Ju duheni të ju thoni “Unë jam këtu për juve”, kur ata kanë ndonjë krizë.

Po ashtu të ju thoni se ata janë tepër të rëndësishëm për ju që janë në jetën e juaj, apo të ju ofroni përqafime.

Por edhe të ju bëni me dije se jeni bashkë me të deri në fund të kësaj rruge.