Agim Kuçi

Si e ndryshoi brenda muajit mendimin e vet gjykatësi Kuçi për Sekiraqën?

Brenda një muaji e pak ditësh, dy mendime e vendime krejtësisht të kundërta i kishte lëshuar vet gjykatësi Agim Kuçi për Enver Sekiraqën.

Më 22 mars, kur ia kishte vazhduar masën e arrestit shtëpiak e ende as pa e dënuar me burgim, e konsideronte problematike të kaluarën e të kërkuarit të drejtësisë.

Dukagjini, përmes kërkesës për qasje në dokumente zyrtare, i ka siguruar tri vendimet e këtij viti të gjykatësit të Themelores në Prishtinë për masën e sigurisë ndaj Enver Sekiraqës.

Madje, vet gjykatësi i suspenduar mendonte se rrethanë rënduese për Sekiraqën është fakti i ikjes së tij nga ballafaqimi me drejtësinë.

Vendimi i Agim Kuçit me 22.03.2024

“Nëse i pandehuri gjendet në liri ekzistojnë rrethanat e ikjes, marrë parasysh faktin se i pandehuri pas kryerjes së veprës penale për të cilën dyshohet se e ka kryer është arratisur për një kohë të gjatë, dhe nëse lihet në liri të plotë ekziston mundësia se i njëjti do të arratiset përsëri”.

Enver Sekiraqa ishte në arrati për rreth 5 vjet dhe asnjëherë nuk arriti të kapet nga shteti. Me aktakuzën për “Shtytje në kryerjen e vrasjes së rëndë” ndaj policit Triumf Riza, u ballafaqua tek kur vendosi vet të dorëzohet.

Vendimi i Agim Kuçit me 22.03.2024

“Pesha e veprës penale konsiston në atë se rrezikshmëria shoqërore e kësaj vepre penale është tejet e lartë, është privuar nga jeta personi zyrtar, pjesëtar i Policisë së Kosovës”.

Pos këtyre, gjykatësi në vendimin që e mori sipas detyrës zyrtare e pa mendimin edhe të dy anëtarëve tjerë, vetëm me bashkëpunëtorin profesional Lavdim Mehmeti, besonte se Sekiraqa është i aftë të asgjësojë, fsheh e ndryshojë provat e gjithashtu të ndikonte apo frikësonte dëshmitarët dhe të dëmtuarit.

Vendimi ndaj Enver Sekiraqës nuk është i formës së prerë sepse ende ka hapësirë ligjore për ankesë në shkallë të tjera të Gjykatës.

Saktësisht pas 40 ditësh, Agim Kuçi e konsideronte tjetër person Enver Sekiraqën.

Ani se u dënua me 25 vjet burgim për veprën penale, që vet gjykatësi e shihte si me rrezikshmëri të lartë shoqërore, me 3 maj, vendosi t’ia hiqte të gjitha masat dhe e la të mbrohet në liri.

Se çfarë rrethana e kanë bërë gjykatësin e suspenduar Kuçi të ndryshojë qëndrimin e vet, nuk është e qartë meqenëse asnjë ditë nuk është përgjigjur në thirrjet e televizionit.

Gjithashtu, vendimi i 23 marsit i gjykatësit Kuçi dallon me dy vendimet e tjera meqenëse nuk është as i nënshkruar nga ai e as nga bashkëpunëtori profesional dhe nuk ka vulë të Gjykatës Themelore të Prishtinës.