QKSS

Publikohet raporti “Rreziqet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë”

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) sot publikon raportin me titull “Përtej shkaktarëve: Rreziqet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë”.

Ky raport fokusohet në analizimin e trendëve dhe dinamikave të fundit të ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit në Kosovë.

Raporti publikohet në ora 10:00.