Elvana Shala

Diplomacia dhe ndërtimi i urave të paqes – ambasadorja Shala shpalos në Stamboll strategjitë diplomatike të Kosovës

Ambasadorja e Vullnetit të Mirë për Kosovën në International Human Rights Commission (IHRC), Elvana Shala sot po qëndron në Stamboll të Turqisë, ku me ftesë të Asociacionit Ndërkombëtar “Zëri i së Drejtës” po përfaqëson Kosovën në Konferencën Ndërkombëtare të Diplomatëve.

Sipas njoftimit për media thuhet se në ceremoninë e hapjes zyrtare të kësaj konference, para përfaqësuesve të 40 vendeve të ndryshme të botës, ajo ka folur për rolin e diplomacisë dhe organizatave jo qeveritare – rasti i Kosovës.

“Gjatë fjalimit të saj ajo ka thënë se “Diplomacia është gjuha e bashkëpunimit, mirëkuptimit dhe negocimit. Është mjeti me të cilin kombet dhe organizatat ndërtojnë ura, nxisin bashkëpunimin dhe kërkojnë gjuhën e përbashkët.

Për më tepër, diplomacia kontribuon në krijimin e zgjidhjeve të qëndrueshme. Sfidat globale kërkojnë veprim kolektiv dhe OJQ-të shpesh veprojnë në kontekste të ndryshme kulturore dhe politike. Nëpërmjet kanaleve diplomatike, OJQ-të mund të nxisin dialogun, të inkurajojnë bashkëpunimin ndërmjet kombeve dhe të punojnë drejt konsensusit mbi qëllimet e përbashkëta. Diplomacia bëhet kështu shtylla kryesore për krijimin e ndryshimeve të qëndrueshme dhe me ndikim”, thuhet në njoftim.

Shala shtoi se roli i diplomacisë në OJQ-të shtrihet në reagimin ndaj krizave.

“Në rastin e Kosovës plagët e luftës ishin të thella dhe OJQ-të kishin nevojë të ndërtonin ura me autoritetet lokale, organizatat ndërkombëtare dhe komunitetet që synonin të ndihmonin”, thuhet tutje në njoftim. Për më tepër, Ambasadorja Shala theksoi se rasti i Kosovës ilustron rolin e diplomacisë në avokimin dhe ndryshimin e politikave. Përveç kësaj, në kontekstin e Kosovës, diplomacia brenda OJQ-ve u bë gur themeli i zgjidhjes së konflikteve dhe ndërtimit të paqes.

“OJQ-të, përmes iniciativave diplomatike, u angazhuan në dialog ndërmjet palëve në konflikt, duke lehtësuar pajtimin dhe duke kontribuar në krijimin e një shoqërie të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Duke ndërtuar besim dhe mirëkuptim, përpjekjet diplomatike brenda OJQ-ve luajtën një rol kryesor në parandalimin e rindezjes së armiqësive dhe në vendosjen e themeleve për paqen e qëndrueshme”, thuhet tutje në njoftim.

Ambasadorja Shala theksoi se ndërsa reflektojmë për rastin e Kosovës, ne jemi dëshmitarë të ndikimit të thellë të diplomacisë brenda OJQ-ve – duke e shndërruar shkatërrimin në shpresë, konfliktin në bashkëpunim dhe dëshpërimin në qëndrueshmëri.

“Historia e Kosovës shërben si një dëshmi e rolit katalitik që luan diplomacia në përforcimin e ndikimit pozitiv të OJQ-ve në terren. Si përfundim, le të marrim frymëzim nga rasti i Kosovës dhe të pranojmë se diplomacia nuk është thjesht një mjet për negociata ndërmjet kombeve; është një forcë që fuqizon OJQ-të të jenë agjentë të ndryshimit, shërimit dhe përparimit. Ndërsa vazhdojmë të lundrojmë në peizazhin kompleks global, le të përqafojmë dhe mbështesim përpjekjet diplomatike brenda OJQ-ve, duke njohur potencialin e tyre për të formuar një të ardhme më të ndritshme dhe më harmonike për të gjithë” ka shtuar Shala.

Në margjina të kësaj konference ajo do të takohet me akterë ndërkombëtar diplomatik dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare që në fokus kanë bashkëpunimin me shtetet post-konflikutoze.