Universiteti Publik në Suedi me kurs për mësues të gjuhës shqipe

Universiteti Publik “Uppsala” në Suedi, ka hapur këtë të mërkurë kërkesat për pranim në kursin për mësues të shqipes si gjuhë amtare “Modersmålslärarutbildning: Albanska, 30 hp”.

Kjo falë bashkëpunimit midis Fakultetit të Mësuesisë dhe Departamentit të Gjuhëve moderne të këtij universiteti, ka bërë të ditur Ambasada e Kosovës në Suedi.

Në njoftim thuhet se kursi është i menduar si për ata që duan të bëhen mësues, ashtu edhe për ata që janë mësues, por duan të plotësojnë kushtet për punësim ose duan të përditësojnë njohuritë e veta.

“Kursi është i ndarë në gjashtë nënkurse (në tri semestra, 33% ngarkesë), të cilat zhvillohen të gjitha online, në orar të mbrëmjes”, thuhet në njoftimin për media.

Në semestrin e parë (10 kredite) studiohet “Gramatika e shqipes për mësues të gjuhës amtare” dhe “Shkolla suedeze-çfarë duhet të dijë mësuesi i gjuhës amtare”.

Në semestrin e dytë (10 kredite) studiohet “Perspektiva krahasuese (suedishtja dhe shqipja) në mësimin e gjuhës amtare” dhe ”Histori/gjeografi/kulturë shqiptare për mësues të gjuhës amtare”.

Në semestrin e tretë (10 kredite) studiohet “Didaktika e lëndës për mësues të gjuhës amtare” dhe “Letërsia shqipe për mësues të gjuhës amtare”.

“Vini re se kushtet e pranimit në kurs, përveç shqipes si gjuhë amtare, janë të njëjta si për të gjitha kurset universitare suedeze (domethënë se kërkohet suedishtja dhe anglishtja)!”, thuhet tutje. /