Pensionet

Serbia i kthen pensionet e Jugosllavisë, vetëm ato të kosovarëve jo

Kompensimi i ratës së parë të kursimeve devizore ish-kursimtarëve të RSFJ, me të cilën Serbia përmbush detyrimin e pagesës së kursimeve devizore në bazë të aktgjykimit të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut në Stasburg, fillon sot, njofton “Danas” i Beogradit.

Pagesa bëhet në bazë të detyrimeve për kursimet e papagura devizore të qytetarëve në bankat që kanë selinë në territorin e Serbisë dhe filialeve të tyre në territorin e ish-republikabe të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë.

Pagesa do të bëhet në tetë rata të barabarta nga sot e deri më 31 gusht të vitit 2023. Kursimtarët sivjet do të marrin edhe një ratë.

Shuma prej 87,1 milion eurosh përfshin më shumë se 6.400 kursimtarë që kanë fituar të drejtën për kompensim të kursimeve.