Ministri në detyrë i Drejtësisë,

Selimi prezanton strategjinë për sundimin e ligjit, fokus lufta kundër korrupsion dhe vettingu

Ministri në detyrë i Drejtësisë, Selim Selimi, ka prezantuar në një konferencë shypi Projektstrategjinë për sundim ligjit, për periudhën 2021-2025, raporton Ekonomi Online.

Sipas tij, strategjia përmban katër objektiva: fuqizimin e gjyqësorit dhe prokurorisë; fuqizimin e drejtësisë penale; fuqizimine e qasjes në drejtësi dhe fuqizimin e luftës antikorrupsion.

Sipas tij, ky proces ka nisur në kohën e Qeverisë… dhe është zhvilluar në tri faza, duke marrë ekspertizë nga jashtë.

Ai ka sqaruar se janë mbajtur 45 takime e mbi 100 pjesëmarrës nga gjyqësori, prokuroria, akademia, shoqëria civile e të gjitha institucionet tjera të involvuara në fushën e sundimit të ligjit.

“Strategjia që po e shpalosim sot, është produkt i një procesi të gjatë dhe të detajuar – procesit të Rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit. Ky proces, i cili filloi para disa vjetësh në Qeverinë e Haradinajt, u zhvillua në tri faza: në fazën e parë u bënë disa analiza paraprake të cilat identifikuan çështjet kryesore të cilat duhej të analizoheshin më tej”.

“Më pas, në fazën e dytë, u analizuan këto probleme në katër kapituj dhe u prodhuan gjithsej 16 dokumente të politikave, me ekspertizë të jashtme e vendore që u mundësua nga partnerët tanë – Unioni Evropian, Ambasada amerikane, Ambasada britanike dhe UNDP-ja. Përmes kësaj faze, ky proces u mundua që të diagnostikonte secilin problem që sot shkakton humbjen e besimit të qytetarëve në drejtësi, si rezultat i ngecjeve në vënien e drejtësisë”.

“Secili prej këtyre 16 dokumenteve të politikave, përveç që ka analizuar thellësisht problemet, ka prodhuar edhe një numër të madh të rekomandimeve. Ato janë diskutuar në më se 45 takime, me mbi 1 000 pjesëmarrës nga gjyqësori, prokuroria, akademia, shoqëria civile e të gjitha institucionet tjera të involvuara në fushën e sundimit të ligjit”.