I emëruar nga Kurti

Qeveria shkarkon Bordin e KEK-ut

Qeveria e Kosovës sot ka marrë vendim për shkarkimin e bordit të Korporatës Energjetike të Kosovës.

Bordi i Përkohshëm u emërua gjatë muajit mars nga qeveria Kurti.