Aktgjykim

Porositën Iphone 11 pro max, por e morën pa e paguar nën kërcënimin e armës në rrugën Ferizaj-Kaçanik

Gjykata Themelore në Ferizaj, ka shpall aktgjykim dënues ndaj dy të pandehurve F.B dhe A.B., i pari i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për shkak të veprës penale “Grabitje”, ndërsa i pandehuri A.B. edhe për veprën penale “mashtrimi”.

Gjykata e shpalli fajtor të pandehurin F.B. dhe i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej katër vjet dhe dënim me gjobë në shumë prej 900 euro, ndërsa të pandehurin A.B. e gjykoi me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej katër vjet e gjashtë 6 muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 900 euro.

“Të pandehurit F.B dhe A.B. akuzohen se më 12 dhjetor 2020, në rrugën magjistrale Ferizaj – Kaçanik, të pandehurit me dashje dhe me përgatitje paraprake, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete, kanë kryer grabitje në dëm të dëmtuarit A.B., në atë mënyrë që me përdorimin e armës dhe kanosjes serioze për ta sulmuar jetën apo trupin e të dëmtuarit, i pandehuri A. me tu takuar me të njëjtin, ia merr telefonin e markës ” Iphone 11 pro max “, në vlerë prej 815 € kinse për ta shikuar, e të cilin telefon e kishte porositur paraprakisht , ndërsa më pas i thotë të pandehurit F. jepja të hollat, mirëpo me atë rast i pandehuri F. nxjerr një revole, të cilën ia drejton të dëmtuarit duke ia afruar tek pjesa e anës së majtë të trupit, përkatësisht të adbomenit, ashtu që nën kërcënimin e armës përveç telefonit ia merr të dëmtuarit edhe shumën e të hollave prej 107 € ,

I pandehuri A.B. akuzohet se më 10 dhjetor 2020, me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet, me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore dhe për t’i shkaktuar dëm material personit tjetër , e mashtron të dëmtuarin A.Z., në atë mënyrë që i njëjti përmes rrjetit social Instagram në emër të “….” porosit nga i dëmtuari një telefon të markës ” Iphone 11 pro max ” vlerë prej 815 € , duke iu prezantuar rrejshëm me ç ‘ rast i jep adresën e dërgesës në emër të L.A., me çka ka kryer veprën penale “Mashtrimi”, nga neni 323 paragrafi 1 të KPRK – së”, njofton tutje gjykata