Google

Për herë të parë në më shumë se 8 vjet, Google rrit çmimin maksimal të një aplikacioni në Play Store

Në tetor të vitit 2015, Google rriti çmimin për aplikacionet në PlayStore nga 200 dollarë në 400 dollarë.

Që nga ajo kohë, Google e ka mbajtur çmimin maksimal për një aplikacion të Play Store në 400 dollarë.

Por, së fundmi, kompania ka marrë vendimin për të rritur çmimin e aplikacioneve deri në 999 dollarë.

Kjo rezulton në një rritje prej 150 për qind.

Siç raportohet, sa më i lartë të jetë çmimi për një aplikacion, aq më e madhe është shuma e parave që përfundon në Google.