KEDS

Në këto vende nesër nuk do të ketë rrymë deri në 8 orë

Kompania për distribuimin e energjisë elektrike njofton se edhe nesër do të ketë në disa lokalitete të vendit ndërprerje të rrymës.

Për shkak të punimeve në projekte investuese nesër rryma do të ndalet vetëm në rajonet e Prishtinës dhe Pejës.

Ky është orari i paraparë nga KEDS:

Rajoni i Prishtinës

Punime në projekte investive

Data e punimit: 16-10-2020

Fsh. Bardhi I madh një pjes

1.

Në NS 110/10(20)kV Prishtina 5   do të ndërprehet:

NS 10/04 kV TSB Llukar (Kodi: 13000004117) nga ora 10:30 deri në ora 15:30

Vendet: Një pjesë e Llukarit.

Arsyeja: Punime në projektin PLC.

2.

TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J35 Veterniku II (kodi: 19000035) prej orës  11:00 deri në ora 14:00

Vendet: Veterrniku, Valoni Petrol, Banesat, Rruga përgjatë Magjistrales Prishtinë – Ferizaj, Furra Kobake, Mer Com dhe Pezho.

Arsyeja: Punimi kokave kabllovike dhe shkarkimi i daljes 10kV J34.

3.

TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J15 Viva Fresh (kodi: 19000028) prej orës  13:00 deri në ora 14:00

Vendet: Viva Fresh, Hotel Gorenje, Al Petroll, Koral, Fusha Sheki, Skender Mramori, Proten, Ondeks Mont.

Arsyeja: Punimi kokave kabllovike dhe shkarkimi i daljes 10kV J34.

4.

Në NS 35/10kV Fushë -Kosova II do të ndërprehet:

NS 10/04kV Bajqinë  (kodi: 15018018064) prej orës  09:00 – 16:00

Vendet: Një pjesë e fshatit Bardh i Madh.

Arsyeja: Ngritja e shtyllave.

5.

Në NS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

NS 10/04kV Furra Laura  (kodi: 14000001004 ) prej orës    09:00 – 17:00

Vendet: Nje pjesë e rr. Skenderbeu, një pjesë e rr.Valon Hasani,

Arsyeja: Projekti “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2019“, LOT 10 Prishtina – kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

Rajoni i Pejës

Punime në projekte investive

Data e punimit: 16-10-2020

1.

Në TS 110/10 kV Istog  do të ndërprehet:

Dalja 10kV Mojstiri (kodi:54000001) prej orës 13:00 – 14:00.

Vendet: Fshatrat Moistir dhe Sinajë.

Arsyeja: Energjizimi i linjës së re 10 kV Mojstir – Shushicë.