Tre fëmijët

Mungesa e kushteve, familjes nga Gjilani i merren fëmijët

Familjes Korça nga Gjilani, ia janë marr tre fëmijë nga Qendra për Punë sociale e janë dërguar në strehimore.
Shkak për këtë veprim ishte mungesa e kushteve që prindërit të kujdesen për këta fëmijë.

Prindërit dhe dy fëmijët e rritur do të vendosen në shtëpinë e ndërtuar nga donatori.