Konfirmohet në detyrë prokurori Sokol Stojani

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) konfirmoi në detyrë Sokol Stojanin, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

Kontrolli i pasurisë, ai i figurës dhe i aftësive profesionale nuk identifikuan asnjë problem për prokurorin.

Stojani kishte bërë deklarim të saktë, kishte mjaftueshmëri financiare për pasurinë e vet, nuk gjendej në kushtet e konfliktit të interesave, nuk ka bërë fshehje të pasurisë dhe nuk ka bërë deklarim të rremë.

Sa i përket pastërtisë së figurës, u shpall “i përshtatshëm” për vijimin e detyrës.