Kryetari i PLE-së

Berisha ankohet te Avokati i Popullit, pretendon se i’u shkelën të drejtat gjatë dhe pas zgjedhjeve

Kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane, Veton Berisha ka dorëzuar ankesë te Avokati i Popullit lidhur me votat nga ana e “Romani Iniciativ” në vendbanime me shumicë të komunitetit serb në zgjedhjet e parakohshme të 14 shkurtit.

Berisha me këtë rast ka kërkuar nga Avokati i Populli bazuar në mandatin e tij identifikimin veprimeve diskriminuese dhe shkeljet e të drejtave të njeriut gjatë dhe pas procesit zgjedhor.

Fillimisht ankesë ai ka dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese.