bdi

BDI ia përplas VLEN: Ia dorëzuat shtëpinë e Marrëveshjes së Ohrit një serbi pro-Putin e pro-Vuçiq dhe anti Kosovë e NATO

Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj deklaratës së Izet Mexhitit se Stoilkoviqi ka qenë gjithnjë partner i BDI-së, ndërsa e ka akuzuar VLEN-in se po ia dorëzojnë shtëpinë e Marrëveshjes së Ohrit një serbi pro Putin dhe pro Vuçiq dhe anti Kosovë dhe NATO.

Reagimi i plotë i BDI-së:

Sot, humbësit e zgjedhjeve dhe shërbëtorët e VMRO-së, po ia dorëzojnë shtëpinë e Marrëveshjes së Ohrit një serbi pro Putin dhe pro Vuçiq dhe anti Kosovë dhe NATO.

Për ti demantuar gënjeshtërat e shërbëtoreve të VMRO-së dhe për t’ia sqaruar opinionit publik tradhëtinë e madhe, po ua prezentojmë kompetencat e Ministrisë që do ta drejtojë Ivan Stoilkoviq.

Edhe me ndryshimet e ligjit, kompetencat e Ministrisë për marrëdhënie midis komuniteteve e cila trashëgoi Sekretariatin për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit janë:

Neni 17-a

(1) Ministria e marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve kryen punët lidhur me:

– ofrimi dhe koordinimi i mbështetjes për Qeverinë në realizimin e strategjisë dhe prioritet në lidhje me detyrimet që dalin nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit

– sigurimin dhe zbatimin e burimeve financiare të nevojshme për zbatimin e suksesshëm të detyrimeve që dalin nga Marrëveshja Kornizë në kuadër të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së veriut dhe nga donatorët,

– sigurimin e koordinimit dhe harmonizimit të punës së organeve shtetërore për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë,

– promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të komuniteteve si grup i qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët tradicionalisht jetojnë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa anëtarët e saj kanë veçori të ndryshme etnike, gjuhësore, kulturore, fetare apo të tjera dhe i udhëheq ato dëshira për të mbrojtur dhe ushqyer ato veçori,

– monitorimin e zbatimit të së drejtës së përdorimit të gjuhëve dhe shkrimeve të komunitetet,

– garantimi i mbrojtjes së identitetit etnik, kulturor dhe gjuhësor të komuniteteve,

– bashkëpunimi ndërkombëtar për çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve,

– monitorimin e gjendjes së marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Republikën e Veriut në nivel kombëtar, sipas rajoneve dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe përgatitja e raporteve dhe rekomandimeve për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe Komitetit të Marrëdhënieve me Komunitetet,

– promovimin dhe marrjen e masave për nxitjen e përdorimit të gjuhës që e flasin së paku 20% (gjuhës shqipe) e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut,

– dhënia e mendimeve të ekspertëve për materialet që janë në funksion të zbatimit dhe promovimi i përdorimit të gjuhës që flasin të paktën 20% e qytetarëve të Republikës Maqedonisë së Veriut (gjuha shqipe)

– sigurimin e mbështetjes për Qeverinë në sigurimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të qytetarëve që u përkasin të gjitha bashkësive në organet e shtetit – administrata,

– ofrimi i mbështetjes në përgatitjen e një metodologjie për miratimin e veprimeve planet e Qeverisë në fushën e përfaqësimit të drejtë në punësim.