20 foto të cilat e dëshmojnë se ‘asgjë nuk krahasohet me dashurinë e nënës’

Asgjë nuk mund të krahasohet me dashurinë e nënës, dhe këtë shpeshherë ne njerëzit e mendojmë vetëm në rrafshin tonë social, mirëpo kjo dashuri mund të perceptohet edhe në krijesa tjera frymorë.
Mbretëria e kafshëve  është plot shembuj të nënave të dashura. Edhe tek kafshët nënat kanë lidhje të fuqishme me fëmijët e tyre. Shembull, elefantët e nënës ushqehejnë fëmijët e tyre deri në 6 vjet dhe kujdesen për ta për rreth 16 vjet ose më shumë. Sidoqoftë elefantët janë vetëm një nga shembujt e shumtë të amësisë së  kafshëve që meshumë butësi e kujdes tregojnë dashurinë e tyre prej nëne.

Më poshtë gjeni 20 foto të kafshëve të cilat dëshmojnë se ‘asgjë nuk krahasohet me dashurinë e nënës’.

?????????

?????????