Qytetet e fshatrat ku nesër dhe pasnesër do të ketë ndërprerje të rrymës

Kompania e distribuimit të energjisë elektrike në Kosovë, KEDS, ka njoftuar për orarin dhe vendet ku gjatë dy ditëve të ardhshme (4 dhe 5 dhjetor) do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.
Në njoftimin, KEDS tregon arsyet pse do të ndalet rryma dhe kohëzgjatjen e ndërprerjes.

Këto janë planet sipas rajoneve të vendit:

Prishtina

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.12.2018 në NS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llausha (Kodi: 14000013) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja preventive.

2.

Më 05.12.2018 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Keqekollë-Hajkobillë (Kodi: 14016004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.

Më 04.12.2018 në NS 35/10 kV Fushë-Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shtëpia e kulturës (Kodi: 15018003) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Fushë-Kosovës te Stacioni i Trenit dhe ana majtë deri te rruga e çerdhes.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i daljes së re 10(20) kV në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë.

Verejtje.-Për shkak të operimeve të nevojshme për energjizimin të daljes se re 10(20)kV, brenda intervalit kohor te shkyçjes prej orës 10:00-11:00 është e nevojshme që LP 10 kV Shtëpia e Kulturës të shkyçet/kyçet së paku tri herë.

4.

Më 04.12.2018 në NS 35/10 kV Fushë-Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fushë-Kosova 1 (Kodi: 15018006) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nakarada, Dardhishta, Lismiri dhe lagjja Tërnavët.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçje e domosdoshme për shkak të sigurisë në pune- energjizimi i Daljes së re 10(20) kV ne NS 35/10 kV Fushë-Kosovë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 05.12.2018 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Lagjja Fanaj (Kodi: 15019002208) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Fanaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ormanit 0.4kV.

2.

Më 05.12.2018 në NS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

NS 10/04 kV Kalabria 1 dhe 2 (Kodi: 10000007076 ; 10000007077) prej orës 08:00 -11:00 si dhe 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Kalabria 1 dhe 2.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projektin Kalabria 1&2. Kyçje e konsumatorëve.

3.

Më 05.12.2018 në NS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

NS 10/0.4 ëkV] Kodra e Trimave 11 (Kodi: 13000005031) prej orës 09:00 -11:00 dhe prej orës 13:00 – 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. 27 Nëntori.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i rrjetit të vjetër.

Prizreni

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.12.2018 në NS 110/35/10kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja e Krushes (Kodi: 30034011) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Seperacioni. “10Maji”, Seperacioni. “Agimi”, Sep. “Isa Rexhepi”, Seperacioni. “Arbëria”, Seperacioni. “Kag-Asfallt” dhe N.P.T “Soni-Com”.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja preventive.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 06.12.2018 në NS 110/35/10kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mamusha (Kodi: 32000006) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Leshan, Tërrnjë, Neprebishtë, Mamushë, Zojzë, Medvec, Sërbicë e Ulët, afariste: Mulliri Rizam, Mulliri i Ri, Mulliri Xhevdet Mazrreku.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i konzollave.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.12.2018 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sllovia (Kodi: 41000003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë, Sllovi, Smallush, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Gjakova

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.12.2018 në TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura Terezive (Kodi: 81000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2.

Me 05.12.2018 në TS 110/10 KV Gjakova 2 do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Qendra (Kodi: 81000002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Abedin Tërbeshi, rr.Ali Ibra, rr.Ferhat Binishi (një pjesë), rr.Ismail Qemali, rr.Marin Barleti, rr.Mazllum Lakuci, rr.Mbretëresha Teuta, rr.Nënë Tereza, rr.Përmet Vula (një pjesë), rr.Petro Nini Luarasi, rr.Rruga Tirana, rr.Skënderbeu (një pjesë), rr.Tefik Çanga dhe rr.Vëllezërit Frashëri.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të dëmtuara.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 05.12.2018 në TS 35/10(kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Banja (Kodi: 82082008) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.602 Gjergj Kastrioti – Skënderbeu dhe fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

Gjilani

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.12.2018 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pozhorani (Kodi: 61065014) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS.121Pompa(Zejna); TS.122 Pirraj TS.123 Ramajt; TS.124 Zukajt; TS 125 Kulla; TS.126 Alidemët TS.127; Alidemët TS.147 P (Shtëpia Private); TS.148 Gurthysi (Qerimi); TS.149 Pompa; TS.150 Pozhoran; TS.151 Novosellë; TS.152 TS. e fundit TS.153 Ramjan(Imria); 154 Ramjan P.(Zahir); TS.155 Ramjan(Xhamija); TS.156 Ramjan (Shkolla); TS.157 Mulliri; TS.158TS. i ri Zukajt Pozhoran; TS.160 TS. Pirrajt Pozhoran; TS.159TS. Pozhoran Dalja e Reja dhe TS.162 TS.SH Fusha e Sportit.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2.

Më 04.12.2018 në TS 35/10 kV Gjilani lll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Industriali (Kodi: 60062004) prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Bujanovcit: TS-54-MB,Gzimi, TS-55-Ahmeti, TS-56-MB-Agro-Hemerci, TS-64-TS-Privat-Xhevat Bunjaku, TS-101-Tafa, Petroll, TS-102-Pro.Eng.Com, TS.104-Remi, Petroll, TS.105-Kosova Comerc, {Xhelali}, TS.107-Evropa, TS-123.Mb.Progresi, TS-143-TS.Muja.1-Bunari, TS-145-TS-Alushi dhe TS-146-TS-Kroni.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i transformatorit të vjetër dhe energjizimi i transformatorit të ri.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 05.12.2018 në LP 110/35kV Gjilan-Artanë do të ketë ndërprerje totale: prej orës 08:00 deri në ora 17:00

Dalja 35/0.4 kV Guri Shpk (Kodi: 60024100) prej orës 08:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Guri Shpk.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorit të ri.

2.

Më 05.12.2018 në TS 35/10 kV Artanë(Kodi: 600240) do të ketë ndërprerje totale: prej orës 07:00 deri në ora 07:10 dhe prej orës 17:00 deri në ora 17:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolonija e Vjetër, Kolonija e Minatorëve, Tullari, Jasenoviku, Qeranoviku,Bostoni, Turiqevci, Vllasaliu, Izvori, Koznica, Svaraqaku, Prekoci Manishnica, Zebinca, Vuqaku, Llabjani, Llajshevci, Dragovci, Gulmivofa, Kukavica, Minierat 6kV dhe Bunjakët.

Arsyeja e ndërprerjes: Kalimi i frunizimit nga Prishtina.

Mitrovica

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.12.2018 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Novolani (Kodi: 73000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Bukoshit, Novolani, Kolla, Vërnica, Rezniku, Shallci, Druvari dhe Mihaliqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Peja

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.12.2018 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Radavci (Kodi: 50000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Novosellës, Radavci, Brestoviku, Dogana dhe Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2.

Më 05.12.2018 në NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Çerdhja e Fëmijëve (Kodi: 51000003) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.TMK-së nga Shtëpia e mallrave deri te Universiteti Haxhi Zeka, Çerdhja e fëmijëve, banesat e pensionistëve, Lagjja rreth Kullës së Pashës dhe banesat Selman Uka.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet nga nënkontraktorët.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 05.12.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Juniku (Kodi: 53000007) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq dhe Gjocaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova për arsye të pastrimit të terrenit.