Nuk përmbushen standardet, ndërpritet asfaltimi i rrugëve në Banjë të Malishevës

Komuna e Malishevës ka ndërprerë punën në asfaltimin e rreth një kilometri rrugë në fshatin Banjë, për shkak se operatori nuk i ka përmbushur kriteret e parapara, gjegjësisht për trashësinë dhe cilësinë e asfaltit.

Kjo ka ndodhur sot, gjatë inspektimit të punimeve në asfaltimin e kësaj rruge nga ana e nënkryetarit të Komunës së Malishevës, Hajdin Berisha, drejtorit të Drejtorisë së Urbanizmit, Islam Vrenezi dhe mbikëqyrësit të punimeve në këtë rrugë, Januz Krasniqi.

Pas ndërprerjes së punimeve, në asfaltimin e rrugës në lagjet e Samadraxhëve dhe atë Telakëve, është urdhëruar operatori që të bëjë përmirësimet e nevojshme, për cilësinë e asfaltit, ashtu edhe në respektimin e kriterit për trashësinë e tij.

“Nuk do të lejohet asnjë operator që të shkelë kriteret e parapara për projektet e caktuara”, tha Berisha.

Këtë zotim se nuk do të lejohet shkelja e kritereve dhe që  punimet duhet të jetë cilësore dhe sipas standardeve, nënkryetari Berisha, e ka thënë në vazhdimësi në çdo inspektim të punimeve në projektet të cilat i realizon Komuna e Malishevës.