Mësimi me libra të shtypur më i suksesshëm se ai elektronik, konstaton një studim në SHBA

Gjeneratat e reja tashmë po rriten të ndikuar nga teknologjia e telefonave të mençur, tabletëve dhe leximit elektronik. Mësuesit dhe prindërit janë përshtatur me ndikimin që teknologjia po sjell në jetën e fëmijëve.

Një studim i ri i cili është bërë në SHBA, me qëllimin që të mësohet se cila është metoda më e mirë për të mësuar, ajo elektronike, apo ajo e librave të shtypur, rezulton se metoda e vjetër e leximit të librave të shtypur është më efektive.

Për të eksploruar më tej këto modele, janë kryer tri studime që zbuluan aftësinë e studentëve për të kuptuar informacionin në letër dhe nga ekranet.

Pas leximit të dy pasazheve, një në internet dhe një në shtyp, studentët përfunduan më pas tre detyra: Përshkruani idenë kryesore të teksteve, listoni pikat kryesore të mbuluara në lexime dhe ofroni ndonjë përmbajtje tjetër relevante që mund të kujtojnë. Kur u bënë, studiuesit kërkuan nga nxënësit që të gjykojnë përformancën e tyre të kuptimit.

Në të gjithë studimet, tekstet ndryshonin në gjatësi dhe u mblodhën të dhëna të ndryshme (p.sh., koha e leximit). Megjithatë, u shfaqën disa përfundime kyçe që hedhin dritë të re mbi dallimet midis leximit të shtypur dhe përmbajtjes digjitale.

Disa studentë preferonin të lexonin më shumë në mënyrë digjitale. Leximi ishte dukshëm më i shpejtë sesa ai në libra të shtypur. Në shikim të parë, dukej se leximi digjital ishte më i suksesshëm, por kur bëhej fjalë për pyetje specifike, kuptimi ishte dukshëm më i mirë kur pjesëmarrësit lexonin tekste të shtypura.

Nga këto gjetje, ka disa mësime që mund të përcillen tek hartuesit e politikave, mësuesit, prindërit dhe studentët rreth rëndësisë së teksteve të shtypura, në një botë gjithnjë e më të madhe digjitale.