Rastësi

Foto që dëshmojnë se rasti është mbret i botës

Ekspertët e kamuflimit harxhojnë orë të panumërta duke i bërë ushtarët dhe pajisjet ushtarake të përshtaten në mënyrë të përsosur me rrethinën e tyre, duke përdorur forma dhe ngjyra që përshtaten më së miri me mjediset e ndryshme.

Kjo ka kuptim, ashtu siç bën kur krijesat bëjnë të njëjtën gjë në një përpjekje për të shmangur grabitqarët.

Por gjërat e përditshme në rrugë? Jo aq shumë. Kjo është arsyeja kur njerëzit dhe objektet ndeshen aksidentalisht duke u bërë si kameleon.

Këtu është një listë e këtyre rasteve kur njerëzit rastësisht përshtaten me ambientin.