Dikur shumë i popullarizuar, sot transporti hekurudhor shfrytëzohet pak në Kosovë

Në Kosovë, transporti hekurudhor dikur ishte shumë i përdorur nga qytetarët.
Ata udhëtonin me tren nëpër Kosovë, rajon e botë.

Mirëpo sot kjo formë e transportit, operon vetëm në dy linja dhe përdoret në masë shumë më të vogël nga udhëtarët.
https://www.youtube.com/watch?v=AAzDuU4JQLg&feature=player_embedded_uturn