LIVE

Transmetimi i drejtpërdrejt – Shitja e Aseteve 44

Agjencia Kosovare e Privatizimit sot po e mbanë ceremoninë e hapjes së ofertave të shitjeve përmes Likuidimit nr.44.

Pranimi i ofertave ka nisur nga ora 10:00 deri në orën 12:00 në Sallën e Konferencave të Hotel Grand, Prishtinë. Ndërsa hapja e ofertave do të filloj në orën 12:30.