Aktakuza ndaj zyrtarëve

Tkurret aktakuza ndaj policëve për shitblerje të naftës në Mitrovicë

Nga 24 persona të dyshuar sa përfshinte një aktakuzë për kontrabandë me derivate të naftës, tash kanë mbetur vetëm 12 pasi Gjykata Themelore e Mitrovicës ka vendosur t’i hedhë poshtë pretendimet e prokurorisë ndaj disa personave të akuzuar, në mesin e të cilëve ishin edhe 12 policë.

Ndër 12 të akuzuarit, tani në aktakuzë kanë mbetur 4 zyrtarë policorë, raporton kallxo.com.

Aktakuza e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë e ngritur në prill të vitit 2015, ndaj katër zyrtarëve policorë të cilët ngarkohen me veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar ” është konfirmuar nga Gjykata në Mitrovicë.

Por ndaj tetë zyrtarëve të tjerë kjo akuzë është hedhur poshtë, pasi gjykata i ka vlerësuar si të bazuara kundërshtimet e mbrojtësve të të dyshuarve.

Sipas këtij aktvendimi, gjykata i ka aprovuar si të bazuara kundërshtimet e të akuzuarve Mustafë Osmanaj, Haxhi Vojvoda, Sllavisha Zhivkoviq, Agron Hyseni, Shukri Basholli, Nexhat Imeri, Avdi Beqiri dhe Nazif Salihi duke hedhur poshtë aktakuzën ndaj tyre.

Me këtë vendim edhe ka pushuar procedura penale nën akuzën për kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.

Në aktvendim thuhet se pasi gjykata i ka shqyrtuar gjitha shkresat e lëndës dhe provat që i përmban kjo aktakuzë, ka vlerësuar se kundërshtimet e paraqitura me kërkesë për hedhjen e aktakuzës janë “plotësisht të bazuara”. Gjykata thotë se ka vendosur ta pushojë procedurën penale ndaj tetë të dyshuarve për shkak të mungesës së provave.

Lidhur me këtë, në aktvendim thuhet se Gjykata me asnjë provë nuk ka arritur të vërtetojë pretendimet e Prokurorisë në raport me këta të pandehur, për të cilët sipas vendimit në fjalë, thuhet se Prokuroria akuzën ndaj zyrtarëve policorë për të cilët ka pushuar procedura penale, e ka mbështetur kryesisht në transkriptet e bisedave telefonike të përgjuara me masa të fshehta.

Gjykata tha se në asnjë prej këtyre transkriptove nuk ka mundur të vërtetohet se ka pasur bisedë telefonike ndërmjet zyrtarëve policorë, Mustafë Osmanaj, Haxhi Vojvoda, Sllavisha Zhivkoviq, Agron Hyseni, Shukri Basholli, Nexhat Imeri, Avdi Beqiri dhe Nazif Salihi dhe të akuzuarit Besim Zeqiri.