Junik

Të hënën nis “epoka” e Ruzhdi Shehut në Junik

Juniku do të jetë në duart e Ruzhdi Shehut që nga e hëna e ardhshme. Me datë 6 dhjetor është caktuar seanca inauguruese ku pritet betimi i anëtarëve të kuvendit komunal dhe kryearit në ardhje.

Rendi i ditës i propozuar për mbledhjen inauguruese:


Datë 06 (e hënë), muaji 12, viti 2021, ora 10:00 – 11:15

10:00 – 10:15. Arritja dhe nënshkrimi i anëtarëve të Kuvendit të Komunës dhe pjesëmarrësve tjerë.

10:15 – 10:30. Fjala mirëseardhëse e Anëtarit më të vjetër të Kuvendit të Komunës.

Fjala mirëseardhëse.
10:30-10:45
Kryesimi i mbledhjes nga anëtari më i vjetër i Kuvendit të Komunës.

• Dhënia e betimit nga anëtarët e Kuvendit të Komunës
• Dhënia e betimit të Kryetarit të Komunës

10: 45 – 11:00. Fjala përshëndetëse e kryetarit të komunës.

11: 00 – 11:15. Mbyllja e seancës