Lleshaj e Tahiri

Shqipëria e Kosova synojnë thellimin e bashkëpunimit në nivel të qeverisjes vendore

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj priti sot në një takim pune zv.kryeministrin e parë të Kosovës, Besnik Tahiri, me të cilin nënshkroi Deklaratën e Mirëkuptimit për organizimin vjetor të Kongresit të kryetarëve të komunave/bashkive të Shqipërisë e të Kosovës.

Gjatë takimit, ministri Lleshaj nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit dypalësh në nivel të të zgjedhurve vendorë dhe e konsideroi këtë nismë si një platformë në shërbim të nxitjes së bashkëpunimit mes autoriteteve vendore, përmirësimin e komunikimit mes niveleve të ndryshme të qeverisjes midis dy vendeve.

Deklarata shpreh vullnetin për të intensifikuar dialogun e rregullt politik përmes Kongresit të kryetarëve të komunave/bashkive me qëllim thellimin e bashkëpunimit në nivel të qeverisjes vendore.

Palët bien dakord për identifikimin e fushave të bashkëpunimit dhe intensifikimin e komunikimit ndërmjet bashkive të Republikës së Shqipërisë dhe komunave të Republikës së Kosovës. Në baza vjetore, do të organizohet një kongres i përbashkët në nivel të kryetarëve të komunave e bashkive.

Aty do të paraqiten këndvështrimet e dy vendeve, me qëllim forcimin e autoriteteve vendore nëpërmjet decentralizimit dhe zbatimin e Kartës Europiane të Vetëqeverisjes Vendore.

Kongresi synon të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e përvojave për politikat reformuese në fushën e qeverisjes vendore si dhe të zgjerojë njohjen me tendencat ndërkombëtare dhe lehtësojë bashkëpunimin në agjendën e përbashkët në fushën e qeverisjes vendore.

Gjithashtu, – sipas Deklaratës, – vendet bien dakord të zgjerojnë bashkëpunimin në nivel kulturor, social dhe ekonomik në mes komunave në Republikën e Kosovës dhe bashkive në Republikën e Shqipërisë. Në të shprehet vullneti që Platforma e Kongresit të kryetarëve të komunave/bashkive në të ardhmen të jetë e hapur për zgjerim edhe me shtetet fqinje në rajon, që janë të interesuara për bashkëpunim.

Gjithashtu theksohet se përmes Kongresit synohen të arrihen disa objektiva:

Shkëmbimi i informacioneve dhe njohurive në lidhje me modelet, proceset, praktikat nga të dyja shtetet;

Investimi për realizimin e reformave në fushën e qeverisjes vendore, në veçanti lidhur me kërkesat e agjendës për integrimin europian;

Nxitja e procesit të bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve, për forcimin e axhendës së qeverisjes vendore.

Nga një koordinator i caktuar kombëtar do të jetë pikë kontakti për koordinimin dhe për organizimin e Kongresit.

“Për shkak të pamundësisë së mbledhjes fizike të Kongresit, prej pandemisë Covid19, mbledhja mund të zhvillohet edhe përmes platformave online”, thuhet në Deklaratën e mirëkuptimit të nënshkruar nga Lleshaj dhe Tahiri.