mungesë të teksteve

Shkollat profesionale me tekste në gjuhën serbe VIDEO

Mos hartimi i Kurrikulës Bërthamë nga Ministria e Arsimit, po bën që nxënësit e shkollave profesionale të kenë mungesë të teksteve mësimore në gjuhën shqipe.

Zyrtarët e MASHT-it, thonë se për këtë duhet kohë, por siç merr vesh KlanKosova, është ky dikaster që tash e dy vjet e zvarritë procesin, çka ka bërë që GIZ-i gjerman t’i bllokoj fondet që ka ndarë për të.