Sa fytyra është në gjendje të njohë truri ynë?

Çdo qenie njerëzore mban më shumë ose më pak marrëdhënie të ngushta me një numër të njerëzve të tjerë që luhaten mesatarisht në mes 100 dhe 250, por, sa për shumë funksione të tjera, truri ka potencial shumë më të madh të magazinimit.

Një hulumtim britanik ka treguar se normalisht çdo individ është në gjendje të njohë rreth 5000 fytyra, duke pasur parasysh si ata njerëz që njohim personalisht, po ashtu edhe të famshmit, të cilët pothuajse të gjithë i njohin.

Rezultatet e këtij studimi, të kryera në 25 studentë të Universitetit të Glasgou, Skoci, u botuan në revistën B Proceeding të Shoqërisë Mbretërore.

Për të identifikuar këtë aftësi të trurit për të njohur më shumë ose më pak 5.000 fytyra, Profesor Rob Jenkins i Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Jorkut dhe bashkëpunëtorët e tij në Universitetin e Aberdeenit, Skoci, u është dashur të vënë në zbatim një strategji kërkimore, bazuar pjesërisht në një studim konkret.

Në këtë hulumtim, pra, qëllimi ishte vetëm për të vlerësuar se çfarë ishte “kapaciteti” mesatar i kujtesës për fytyrat e trurit njerëzor.

Studimi është bërë veçmas për fytyrat e njerëzve të njohur drejtpërsëdrejti dhe për ata të njerëzve të famshëm. Për detyrën e parë, për secilin pjesëmarrës, studiuesit përgatitën një kartë mbështetëse shumë të detajuar me 14 kolona: anëtarët e familjes, miqtë e familjes, miqtë e tyre, anëtarët e familjes së shokëve të tyre, shokët e klasës dhe mësuesit, fqinjët etj. Kolonat duhej të mbusheshin me shtresa, duke vazhduar me zhvillimin kohor të jetës.

Një detyrë që ishte përfundimisht e pamundur për t’u kompletuar, dhe këtu mjeshtëria e kërkuesve: ata shpëtuan ecurinë e punës së çdo pjesëmarrësi çdo 5 minuta, duke vënë në dukje shkallën e avancimit dhe duke regjistruar gjithashtu se si, siç vazhdoi eksperimenti, numri i fytyrave të kujtuara tentonte të ulte, duke ndjekur një model linear. Kështu, në fund të kohës së sondazhit, ata ndaluan pjesëmarrësit, jo për ta kthyer hulumtimin në torturë psikologjike. Në atë moment ata kryen një projeksion mbi mënyrën se si puna do të vazhdonte të kujtonte fytyrat e njohura deri në momentin kur norma e kujtesës do të kishte rënë në zero.

Një sistem pak a shumë i ngjashëm është përdorur për fytyrat e të famshmëve, edhe pse në këtë rast është përgatitur një lloj i të dhënave vizuale të fytyrave për të lehtësuar punën e kujtesës dhe njohjes.

Pra, vendosja e forcave ka një racional nga pikëpamja neuro-shkencore dhe antropologjike. Në fakt, siç shpjegojnë autorët e hulumtimit, “për shumicën e historisë njerëzore, grupet shoqërore kanë qenë të vogla dhe shumë të shpërndara. Një sistem që ka ndryshuar rrënjësisht në shekujt e fundit.

Rritja e shpejtë e dendësisë së popullsisë çon në një ndryshim në kërkesën për aftësinë tonë për të identifikuar njerëzit që njohim – fytyra të njohura – nga ato të njerëzve që nuk i njohim – fytyra që nuk janë të njohura për ne. Hulumtimi konjuktiv mbi perceptimin e fytyrave kishte zbuluar tashmë dallime të rëndësishme se si përpunohen fytyrat e njohura dhe të panjohura.

Megjithatë, deri më sot askush nuk u përpoq të përcaktojë sa fytyra mund të njohë një person. Në disa mënyra, ne besojmë se ishte një lëshim disi shqetësues”.