Qeveria e Kosovës

Qeveria merr vendim të lejojë dasmat deri në 10 persona

Qeveria e Kosovës ka ndërmarr masat e reja anti-COVID,  në mesin e tyre është ndalimi i qarkullimit të qytetarëve nga ora 22:00 deri në 05:00, përveç në rasteve urgjente.

Sipas këtij vendimi, lejohet mbajtja e dasmave dhe ahengjeve familjare, por vetëm me 10 persona.

21. Ndalohen të gjitha grumbullimet me rrezikshmëri të lartë të shpërndarjes së infeksionit me më shume se 10 persona (mbledhjet, seminaret, trajnimet, dasma, ahengje familjare, homazhe, e të ngjashme). Përjashtimisht, mbajtja e pamjes ndalohet.

22. Përjashtim nga pika 21, bëjnë mbledhjet e Kuvendit të Kosovës, mbledhjet e Qeverisë, apo mbledhjet me interes të veçantë publik.

23. Lejohen funarelet vetëm me pjesëmarrje të familjes së ngushtë.

Vendimi hyn në fuqi nga data 7 prill deri më 18 prill.