Problemet që shkakton varësia nga nikotina

Duhanpirësit kanë nevojë për mbështetje dhe trajtim efektiv kur dëshirojnë të heqin varësinë e tyre.

Këtë e thotë edhe Docent Tellervo Korhonen, i cili ka studiuar pirjen e duhanit dhe mungesën e nikotinës për më shumë se njëzet vjet.

“Varësia nga nikotina është një gjendje kronike me përmbushjen e kritereve të një sëmundjeje të saj. Duhet të shihet si çdo sëmundje tjetër kronike, me terapitë efektive të vëna në dispozicion”, thotë Docent Tellervo Korhonen.

Nikotina është një substancë që krijon vartësi, bile është e krahasueshme me heroinën.

“Studimet tregojnë se përafërsisht gjysma e duhanpirësve varen nga nikotina. Ndër përdoruesit e alkoolit, pjesa korresponduese është vetëm rreth 10%. Sidoqoftë, diskursi mbi çrregullimet e varësisë zakonisht sillet rreth substancave të tjera, siç është alkooli, ndërsa pirjen e duhanit harrohet “, thekson profesor Jaakko Kaprio.

Nikotina është veçanërisht problematike në moshë të re, adoleshentët fillojnë të eksperimentojnë me pirjen e duhanit zakonisht në moshën 14 ose 15 vjeç, ose edhe më herët, një fazë jete kur truri është jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj nikotinës.

Ndër të rriturit që janë bërë të varur nga nikotina, pothuajse të gjithë kanë filluar pirjen e duhanit në një moshë shumë të re.