Rregulla

Pesë rregulla kryesore të sjelljes në botën e biznesit

Mbajtja e derës, nxjerrja e karriges, madje edhe ngritja në këmbë kur dama ulet apo ngrihet nga karrigia janë sjellje, të cilat disi gjithnjë e më shumë dhe shpejt janë duke u shuar.

Ndryshimet e sjelljeve në shoqëri kanë mjegulluar edhe parafytyrimin e asaj se çka konsiderohet sjellje e mirë, ndërsa parimi themelor “sillu ndaj të tjerëve ashtu siç dëshiron që të tjerët të sillen ndaj teje” po ashtu sikur po kalon nëpër ndryshime të llojllojshme të interpretimit.

Megjithatë, maniret në botën e biznesit janë ende të rëndësishme dhe mund të jenë vendimtare. Shpesh edhe në kuptim negativ, sepse kur gaboni, kjo theksohet dhe mbahet mend, transmeton Koha.net. Për këtë arsye, ka disa gjëra të caktuara të cilat duhet t’i përvetësoni mirë dhe të parashikoni gabimet e mundshme që të mos ju kushtojnë me ndonjë bashkëpunim apo marrëveshje të rëndësishme.

1. Përdorimi i emrave

Mbani mend mirë emrat. Shkruani dhe të jeni të sigurt që çdokush që punon me klientë potencialë dhe të tanishëm di emrat e tyre. Saktësia, shqiptimi dhe shkrimi i drejtë i emrave janë në listën e atyre që duhet të përvetësohen mirë. Nuk është asgjë e re që në botën e sotme të biznesit bashkëpunimet ose shitjet e mëdha të prishen për shkak të shqiptimit të vazhdueshëm të pasaktë të emrave të lojtarëve kyç.

2. Kontrolloni para se të vazhdoni

Sigurohuni që është arritur marrëveshje dhe pajtueshmëri në çdo hap të takimit, udhëtim pune, bisedë telefonike apo vizitë dhe që të gjitha pyetjet e pjesëmarrësve të jenë të përgjigjura para se të kaloni në idetë apo konceptet e ardhshme. Nëse folësi vazhdon pa sqaruar apo zgjidhur problemet, njerëzit do të qëndrojnë refuzues ndaj tij apo nuk do ta dëgjojnë më fare.

custom10

3. Tregoni përgjegjësinë tuaj dhe mbajeni

Në fund të çdo takimi, vizite apo ftese, nëse përgjegjësia juaj është që të deklaroni se çka pason, respektivisht nëse keni kërkuar apo organizuar takimin, nuk është shumë mirë që ta bëni pyetjen tipike “Cilat janë hapat e ardhshëm?” E rëndësishme është të jeni të gatshëm të propozoni dhe arsyetoni rrugën për të cilën konsideroni që është më e mira dhe të cilën do ta përkrahin edhe të tjerët.

4. Bëhuni nikoqir i mirë

Gostitni mirë vizitorët tuaj. Çdo gjë që krijon atmosferë të caktuar në hapësirë, nga temperatura, ndriçimi, pijet, vërehet. Trajtoni vizitorin si mysafirin më të mirë, madje edhe me detaje të vogla mund të arrini që personi të ndihet i nderuar dhe i respektuar.

5. Bëhuni mysafir i mirë

Sjellja në stil të yllit nuk është diçka që mund t’ia lejoni vetes. Jini falënderues për atë që merrni. Është e pabesueshme se sa njerëz harrojnë themeloret “Ju lutem” dhe “Faleminderit” kur personeli ndihmës u sjell ujë apo ndez projektorin. Klientët vrojtojnë edhe krijojnë mendimin e tyre mbi atë se si jeni ju dhe kompania në të cilën punoni, në mes tjerash edhe në bazë të mirësisë gjatë kontaktit me personelin ndihmës. Prandaj duhet të jeni të sjellshëm dhe të këndshëm gjatë çdo kontakti.