Përgatitja e makinës për sezonin e dimrit

Dimri po afrohet, tani është koha e përshtatshme për ta përgatitur makinën për kushtet e dobëta të vozitjes te shkaktuara nga bora, shiu dhe akulli. Lexojini këshillat me poshtë për vozitje të sigurtë gjatë sezonit.

1. Kontrolloni gomat tuaja

Me rënien e temperaturave bie edhe presioni i ajrit në gomë. Presioni i ulët mund të ketë ndikim shumë të madh në drejtimin e makinës, prandaj është e rëndësishme që shtypja e ajrit të jetë në nivelin e duhur. Kontrolloni manualin e makinës për tu informuar rreth presionit të lejuar për gomat e automjetit tuaj.

Gjithashtu kontrolloni thellësinë e pjesës shkelëse të gomës – 1.6mm është minimumi i lejuar sipas ligjit, por për një performancë më të mirë në rrugët e lagështa dhe ato me dëborë, thellësia ideale e pjesës shkelëse do të ishte 2.0 mm.

Nëse gomat momentale nuk i plotësojnë kushtet e cekura më lart, konsiderojeni mundësinë e blerjes së setit të gomave të dedikuar për dimër. Kështu ju do të jeni të sigurt në rrugë dhe do ti shmangeni çdo pengese gjatë dimrit.