Për sukses ndikojnë puna e talenti, por edhe memoria punuese

Puna intensive është veçanërisht e rëndësishme, sepse vetëm talenti rrallë ka merita për suksesin e madh, por edhe koha që i nevojitet individit për të përvetësuar një lëndë, shpesh mund të jetë vendimtare në punë.

Pa marrë parasysh a bëhet fjalë për muzikë, sport, shkencë apo punë, për sukses njëlloj kanë merita puna, këmbëngulja dhe talenti, zbulon studimi i Universitetit të Floridës.

Puna intensive është veçanërisht e rëndësishme, sepse vetëm talenti rrallë ka merita për suksesin e madh, por edhe koha që i nevojitet individit për të përvetësuar një lëndë, shpesh mund të jetë vendimtare në punë.

Pa marrë parasysh a bëhet fjalë për muzikë, sport, shkencë apo punë, për sukses njëlloj kanë merita puna, këmbëngulja dhe talenti, zbulon studimi i Universitetit të Floridës.