Klinika e Gjinekologjisë

Për 3 muaj, 5 lindje me trinjakë në Kosovë dhe 1 me katërnjakë

Në Klinikën e Gjinekologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, në 3 muajt e parë të vitin 2021, janë realizuar 1 mijë e 929 lindje.

Prej tyre, 699 janë kryer me operacion, thuhet në raportin e punës për këtë periudhë kohore.

Gjinisë mashkullore i takojnë 1 mijë e 69 foshnje, kurse 904 foshnje tjera janë femra.

Në numrin e përgjithshëm janë regjistruar, gjithashtu, 31 lindje me binjakë, 5 me trinjakë dhe 1 me katërnjakë.