HIV/AIDS

Një 14 vjeçar në Kosovë i prekur me HIV/AIDS, nuk dihet si u infektua

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, ka bërë të ditur se në vitin 2021, në vendin tonë janë raportuar 8 raste me HIV infeksion, prej tyre 7 janë nga komuniteti MSM dhe një fëmijë nën moshën 15 vjeç.

Që nga viti 1986 deri me 1 dhjetor të vitit 2021, në Kosovë janë raportuar 139 raste me HIV dhe AIDS. Numri më i madh i takon gjinisë mashkullore (73%). Grup mosha më e atakuar është 25-34 vjeç (31%) dhe grup mosha 35-44, po ashtu 31%. Deri më tani 50 persona kanë vdekur si pasojë e AIDS-it.

IKSHPK ka theksuar se “Kosova klasifikohet si vend me prevalencë të ulët të HIV-it në mesin e popullatës së përgjithshme dhe prevalencë të ulët në mesin e popullatës kyçe: meshkujt që bëjnë seks me meshkuj (MSM), personave që injektojnë droga (PID) dhe femrave punëtore të seksit (FSK). Të dhënat ekzistuese dëshmojnë se ne nuk kemi epidemi të gjeneralizuar apo të përqendruar të infeksionit HIV”.

Doktori, Murat Mehmeti ka thënë se ky rast është diagnostikuar para 4 viteve. Ai në rtv 21 ka thënë se ende nuk e kanë zbuluar mënyrën se si i njëjti është infektuar.