shëndeti

Në trup keni një sustë sekrete, çfarë ndodh nëse e shtypni

Saktësisht në qendër të koshit të kraharorit gjendet pika energjike CV17. Ajo pikë është e lidhur edhe me zemrën tonë, edhe me ndjenjat.

Nëse jeni nën stres apo nervoz, me shtypjen e kësaj pike mund të liroheni nga energjia e grumbulluar, e cila deri atëherë është akumuluar.

Pika CV17 ka funksion të balancimit të nivelit të Jin energjisë (energjia e qetësimit) dhe Jan energjisë (energjia e lëvizjeve, aksioneve).

Për shkak të stresit dhe të emocioneve negative, ndodh disbalanca e këtyre energjive në atë pikë, gjë që shprehet në sistemin e imunitetit.

– CV17 gjendet saktësisht katër gishta mbi pjesën e poshtme të koshit të kraharorit, në mes të gjoksit.

– Gjejeni, në atë mënyrë që me majë të gishtave, me lëvizje rrethore, lehtë bëni masazh asaj zone dhe do të hetoni ku ju dhemb.

– Bashkoni shuplakat si kur luteni dhe uluni në mënyrë që shpina t’ju jetë drejt

loading…