rryma

Në këto vende nuk do të ketë rrymë ditëve në vijim

KEDS njofton se gjatë ditëve në vijim do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të Kosovës.

Sipas komunikatës së KEDS-it, ndërprerjet do të bëhen me qëllim të mirëmbajtjes së rrjetit furnizues.

Njoftime 10 dhjetor 2018
Prishtinë
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 12.12.2018 në TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Breznicë (Kodi: 15019009) prej orës 09:00 deri ne ora 17:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.
Arsyeja e ndërprerjes: Riparime dhe ndryshime ne rrjetin e ri.
2.
Më 12.12.2018 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:
· TS 10/0.4 kV Kalabria 1 (Kodi:10000007076) prej orës 08:00-11:00 dhe deri 13:00-16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Kalabria.
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e konsumatorëve.
3.
Më 12.12.2018 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:
· TS 10/0.4 kV Kalabria 2 (Kodi:10000007077) prej orës 08:00-11:00 dhe prej 13:00-16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja Kalabria.
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e konsumatorëve.
4.
Më 12.12.2018 në TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Podujeva 5 (Kodi:14000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti, Polonica, Lagjja Hoxheviqët dhe Ballovci.
Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i trafove të vjetra.
5.
Më 12.12.2018 në TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:
· TS 10/0.4 kV Rugova (Kodi:14000001004) prej orës 09:00 deri në ora 11:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Skënderbeu, rr.Vëllezërit Frashëri dhe rr. Emin Duraku.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kuadër të projektit Lot 1 Prishtina nën projekti Obranqë 1 14000012136 Obranqë 2 14000012192.
6.
Më 12.12.2018 në TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:
· TS 10/0.4 kV Blakqoret (Kodi:14000001005) prej orës 09:00 deri në ora 11:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:rr. Skënderbeu, rr.Vëllëzerit Frashëri dhe rr. Emin Duraku.
Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kuadër të projektit Lot 1 Prishtina nën projekti Obranqë 1 14000012136 Obranqë 2 14000012192
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 12.12.2018 në NS 35/10 kV Batllava do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Batllava (Kodi: 14015001) prej orës 09:30 deri në ora 12:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga.
Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe shtimi i vajit për transformatorët energjetik, shtërngimi i përçueseve dhe ndërrimi i izolatorëve të dëmtuar.
2.
Më 12.12.2018 në TS 35/10kV Batllava do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Orllani (Kodi: 14015002) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Bërveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2, Orllani, Vikendicat, Te Zahir Pajaziti.
Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe shtimi i vajit për transformatorët energjetik, shtërngimi I përçuesve dhe ndërrimi i izolatorëve të dëmtuar.
3.
Më 12.12.2018 në TS 110/35/10kV Palaj do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Palaj (Kodi: 18024001) prej orës 09:30 deri në ora 12:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolaku te Berishët, Lajthishta, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitulla, Grabovci, TR privat te Mjekiqi, Bivolaku te Saraqët, Plemetin – Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.
Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe shtimi i vajit për transformatorët energjetik, shtërngimi i përçueseve dhe ndërrimi i isolatorëve të dëmtuar.
4.
Më 12.12.2018 në NS 110/35/10kV Palaj do te ndërprehet:
· Dalja 10 kV Fidanishte (Kodi: 18024003) nga ora 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fidanishta- Kastriot, Hashanët -Kastriot, Elektro monti dhe Palaj.
Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe shtimi i vajit për transformatorët energjetik, shtërngimi i përçuesve dhe ndërrimi i izolatorëve të dëmtuar.
Mitrovicë
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1
Më 12.12.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:
• Dalja 10 kV Runiku (Kodi: 74000005) prej orës 11:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinë e Epërme, Qubrel, Kotorr, Vitak, Kastriot, Runik, Banjë, Surigan, Radishevë, lagjet Mecini, Berani dhe Qitakët, Leqini dhe Tërrnova.
Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave në tension të lartë, kyçja nga rrjeti egzistues në të riun dhe ndërrimin e trafostacioneve egzistuese nga kulla në trafo- shtyllë.
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 12.12.2018 në TS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzhë, Shtuticë, Likofc i Ri, Rezallë, Tushillë, Rezallë e Re, Likofc, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.
Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i shtyllave të lakuara.
2.
Më 12.12.2018 në TS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 09:30 deri në ora 12:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Krushefc, Polac, Dashefc, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë dhe Godanc.
Arsyeja e ndërprerjes: Kalimi i përçusve në shtyllat e vendosura.
Gjilan
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 12.12.2018 në TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV J14 Rrethi (Kodi: 63000014) prej orës 10:00 deri në ora 14:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TSB-Betonierka, TSB-Mega (rruga e Prishtinës), TSB- Ukshini (rr. e Prishtinës), TSB-Tuneli, TSB-16 (Dardania -I) dhe TSB-25,TSB-26 (Dardania -I).
Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosja e rrjetit.
2.
Më 11.12.2018 në TS 35/10 kV Gjilani 1 do të ndërprehet:
· TS 10/0.4 kV Simpo (Kodi: 60060019030) prej orës 11:00 deri në ora 14:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Simpo.
Arsyeja e ndërprerjes: Rikonstruim i KSHE.
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 12.12.2018 në TS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Stublla (Kodi: 61067001) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Stubull, Vërbovc, Gërnçar, Podgorc, gurthysi-MISINI, gurthysi-Bentakosi i Ri, gurthysi-Mogillte, fabrika – Ujësjellësi dhe Godeni.
Arsyeja e ndërprerjes: Konzolla metalike 10 kV për SHB 12/1000.
2.
Më 12.12.2018 në TS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Begunca (Kodi: 61067010) prej orës 09:30 deri në ora 12:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Beguncë, Lubishtë, Shosharë, Letnicë, Vernakollë dhe Lagjja Arifaj.
Arsyeja e ndërprerjes: Konzolla metalike 10 kV per SHB 12/315.
Ferizaj
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 12.12.2018 në TS 35/10 kV Ferizaj 2 do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Kosovapetrolli (Kodi: 40041003) prej orës 09:30 deri ne ora 12:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.”G.Terbeshi”,Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhaxherëve dhe bizniset private.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes 10 kV “Kosovapetroll”.
2.
Më 12.12.2018 në NS 35/10 kV Ferizaj II do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Betoni (Kodi: 40041002) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.”Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosina, Slivova, Dremjaku dhe bizniset private.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i daljes 10 kV “Betoni”.
Gjakovë
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 12.12.2018 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Kijeva (Kodi: 82082007) prej orës 10:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçicë, Polluzhë dhe Stapanicë.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndarësit dhe mbrojtësit katodik në TSSH ekzistuese.
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 12.12.2018 në TS 35/10kV Xërxë do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Ratkoci (Kodi: 82081006) prej orës 09:30 deri në ora 12:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc dhe Xërxe (një pjesë).
Arsyeja e ndërprerjes: Demontim – montim i shtyllës së betonit.
1.
Më 12.12.2018 në TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet.
· Dalja 10 kV Denji (Kodi: 82081007) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë).
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i dy shtyllave të drurit.
Pejë
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
1.
Më 12.12.2018 në TS 35/10kV Peja ll do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Maja e Zezë (Kodi: 50051007) prej orës 09:30 deri në ora 12:30
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjimnazi, Kisha Ortodokse, Lidhja rezervë TS-7/2 ,KFOR-i italian, KFOR-i argjentinas.
Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i panelit dhe daljeve TL, pastrimi.
2.
Më 12.12.2018 në NS 35/10 kV Peja II do të ndërprehet:
Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 13:00 deri në ora 16:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova, Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotova, Pepaj, Koshutani, Shkreli, Boga, Stankaj, Haxhaj, Kuqishta 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.
Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljeve 10 kV.
3.
Më 12.12.2018 në TS 110/10kV Istogu do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Istogu ll (Kodi: 54000007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti, Dushkaja Bujupët, Dushkaja e Re, Dragulovci, Dubravë Ferma, Standardi, Shkolla fillore, Loshët, Banesat, Kuvendi Komunal, Banesat 2, Motel Trofta, spitali dhe Lugu.
Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i një shtylle të TL 10 kV.
4.
Më 12.12.2018 në TS 110/10kV Istogu do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Vrella (Kodi: 54000002) prej orës 10:00 deri në ora 12:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë dhe Stupe.
Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e objektit afarist në LP 10 kV Vrella.
Prizren
Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it
-Nuk ka
Mirëmbajte të planifikuar
-Nuk ka
Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta
1.
Më 12.12.2018 në NS 110/35/10kV Theranda do te ndërprehet:
· Dalja 10 kV Peqani (Kodi: 32000007) prej orës 09:00 deri në ora 15:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhël, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetisht, Gurthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllacë, Pompat e benzinës Bes co.
Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorit, montimi i konzollave, izolatorëve, si dhe tërheqja e përçuesit.
2.
Më 12.12.2018 në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:
· Dalja 10 kV Levisha (Kodi: 31000012) prej orës 09:00 deri në ora 14:00
Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Levisha, Sporti, Njegoshi, Aradha e Sharrit, Ujësjellësi, Qyteti, Jabllanica dhe Novoselani.
Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i rrjetit të vjetër ekzistues.