Seanca

Ndërpritet seanca e Kuvendit, vazhdon nesër

Seanca e sotme e Kuvendit të Kosovës është ndërprerë sot, për të vazhduar nesër.

Seanca do të fillojë në ora 10:00, teksa në rend të ditës kanë mbetur edhe 6 pika për t’u diskutuar.

Ky është rendi i ditës për senacën e nesërme:

5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-065 për Produktet Biocide,
6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08-L-022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike,
7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-029 për punimet nga metalet e çmuara,
8. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2020,
10. Zgjedhja e zëvendësdrejtorit të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit,
11. Zgjedhja e anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.