Kuvendi i Kosovës

Miratohen dy marrëveshje ndërkombëtare

Kuvendi ka miratuar Projektligjin për ratifikimin e Marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve profesionale për infermier, kirurg veterinar, farmacist dhe mami në kontekstin e Marrëveshjes së tregtisë të lirë të Evropës Qendrore.

Po ashtu, ka miratuar Projektligjit për ratifikimin e Amendamentit të Marrëveshjes për Themelimin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (“Marrëveshja”) – neni 1.