Ministria e Financave

Ministria jep detaje: Këto kategori do të subvencionohen për pagesën e energjisë elektrike

Ministria e Financave ka dhënë detaje lidhur me subvencionimin e energjisë elektrike për familjet në nevojë.

Subvencionimi i energjisë elektrike bëhet për kategoritë si në vijim:

Familjet me asistencë sociale dhe
Kategoritë e pensionmarrësve si vijon:
Familjet në Skemën e Ndihmës Sociale;
Familjet e Dëshmorëve të UÇK-së;
Familjet e Viktimave Civile;
Familjet e të Zhdukurve;
Invalidët e Luftës;
Personat e Verbër;
Personat Paraplegjikë dhe Tetraplegjikë.

Ministria njofton se subvencionimi i energjisë elektrike, sipas ligjeve në fuqi, do të bëhet për vitin 2021, edhe atë për aq muaj sa shfrytëzuesi ka përfituar nga skema/pensioni përkatës.

Kategoritë e lartpërmendura nuk kanë nevojë që të aplikojnë për të përfituar nga ky subvencionim.

Njoftimi i plotë:

𝐒𝐪𝐚𝐫𝐢𝐦 𝐩𝐞̈𝐫 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤𝐮𝐧 𝐥𝐢𝐝𝐡𝐮𝐫 𝐦𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐣𝐢𝐬𝐞̈ 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐣𝐞𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐣𝐞̈
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve njofton qytetarët se bazuar në vendimin e Qeverisë nr. 20/50 të datës 23.12.2021, subvencionimi i energjisë elektrike bëhet për kategoritë si në vijim:
 Familjet me asistencë sociale dhe
 Kategoritë e pensionmarrësve si vijon:
Familjet në Skemën e Ndihmës Sociale;
Familjet e Dëshmorëve të UÇK-së;
Familjet e Viktimave Civile;
Familjet e të Zhdukurve;
Invalidët e Luftës;
Personat e Verbër;
Personat Paraplegjikë dhe Tetraplegjikë.
Subvencionimi i energjisë elektrike, sipas ligjeve në fuqi, do të bëhet për vitin 2021, edhe atë për aq muaj sa shfrytëzuesi ka përfituar nga skema/pensioni përkatës.
Kategoritë e lartëpërmendura 𝐧𝐮𝐤 𝐤𝐚𝐧𝐞̈ 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐣𝐞̈ 𝐪𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐧𝐞̈ për të përfituar nga ky subvencionim.