Më 31 tetor në Prishtinë do të mbahet konferenca “Challenges in Cyberspace”

Më 31 tetor në Prishtinë do të mbahet konferenca ndërkombëtare “Challenges in Cyberspace” që ka të bëjë ekskluzivisht me hapësirën kibernetike.

Çka Ofron Hapësira kibernetike?

  • mundësi për inovacion,
  • zhvillim ekonomik
  • avancim shoqëror etj

Cilat janë rreziqet?

    • Sulmet kibernetike
    • Privatësia etj

Këto tema dhe më shumë do diskutohen nga autoritet dhe top ekspertët e fushës!