Dragan Trevdovski

Maqedonia paralajmëron ndërtimin e autostradës drejt Kosovës

Autostrada Shkup – Bllacë do të ndërtohet përmes Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore (NPRRSH) dhe ribalanci i Buxhetit aspak nuk do të ndikojë mbi dinamikën e ndërtimit, sepse NPRRSH nga viti 2013 nuk është shfrytëzues buxhetor.

Këtë sot e theksoi ministri i Financave Dragan Trevdovski në përgjigjen e pyetjes në konferencën për shtyp në Qeveri për Propozim-ribalancin e Buxhetit për vitin 2018.

“Autostrada Shkup-Bllacë është një ndër prioritetet të cilat tentojmë t’i realizojmë si Qeveri. Për momentin përgatitet dokumentacioni teknik, ndërsa kërkuam edhe financim për ndërtimin e autostradës nga ana e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim me çfarë i ndërmarrim të gjitha aktivitetet që të realizohet”, theksoi Trevdovski.