Lista

Lista e kandidatëve që e kanë kaluar provimin me shkrim për Përmbarues Privat

Ministria e Drejtësisë ka publikuar listën e kandidatëve të cilët e kanë kaluar Provimin me shkrim për Përmbarues Privat.

NJOFTIM

Ministria e Drejtësisë ka publikuar listën e kandidatëve të cilët e kanë kaluar Provimin me shkrim për Përmbarues Privat.

Listën me numrat identifikues sipas Nr. të Protokollit të kandidatëve të cilët e kanë kaluar Provimin me shkrim për Përmbarues Privat, e gjeni në linkun e mëposhtëm të ueb faqes së Ministrisë së Drejtësisë:

KËTU mund të gjeni listën e plotë.