Librat nga sot më lirë – lirohen nga TVSh-ja

Në kuadër të reformës fiskale të cilën e ka ndërmarrë Ministria e Financave ka paraparë disa lirime për qytetarët e Kosovës.

Në kuadër të reformës fiskale të cilën e ka ndërmarrë Ministria e Financave ka paraparë disa lirime për qytetarët e Kosovës.

“Kjo pa dyshim që do të ndihmoj jo vetëm shitësit e librit të cilët kanë paguar Tatimin e Vlerës së Shtuar me rastin e importimit, përkatësisht shitjes së librit por do ti ndihmoj edhe blerësit e librit, ku libri do të duhet të jetë më i lirë në çmim se sa ishte deri më sot”.