Buxheti

Ku do të shpenzohet buxheti i vitit 2019?

Në Kuvendin e Kosovës po mbahet seanca ku po diskutohet propozim projekt-buxheti për vitin 2019.

Buxheti i Kosovës shpenzohet në pesë drejtime. 1. Paga dhe meditje 2) Mallra dhe Shërbime 3) Shpenzime Komunale 4) Subvencione 5) Investime Kapitale.

Për shpenzimet komunale do të shpenzohen 8.904.022.00 euro, ku përfshihet segmenti i shëndetësisë dhe arsimit në komptenca locale, raporton Ballkani.info.

Buxheti i Shëndetësisë për vitin 2019 është planifikuar në shumë prej 3.306.274,00 euro.
Poashtu Qeveria në arsim do të shpenzojë 13.298.489,000 euro.

Buxheti në tërësi do të ndahet në këto kategori duke u investuar në këto segmente të organizimit shoqëror dhe ekonomik.

Paga 11.031.489,00 € me 82,95% nga buxheti i arsimit;
Mallra dhe shërbime 1.540.000,00 € me 11,58% nga buxheti i Arsimit ;
Shpenzime komunale 217.000,00 € me 1.63% nga buxheti i Arsimit ;
Subvencione 60.000,00 € me 0,45% nga buxheti i Arsimit;
Shpenzime kapitale 450.000,00 € me 3.38% nga buxheti i Arsimit. /Ballkani.info/