policia

Kontroll i shtuar i Policisë në trafik, në fokus autobusët

Policia e Rajonit të Prishtinës respektivisht, Njësiti rajonal i trafikut rrugor që nga data 29 korrik 2021, ka filluar me implementimin e një plani operativ për kontrollin e shtuar në trafik me fokus të veçantë ndaj ngasësve të automjeteve për bartjen e udhëtarëve.

Krahas kontrolleve të përgjithshme për siguri në rrugë, Telegrafi mëson se plani për kontrollin e shtuar të automjeteve për bartjen e udhëtarëve, do të këtë shtrirje në të gjitha rrugët e rajonit të Prishtinës dhe do të vazhdojë deri sa të vlerësohet që është arritur efekti i dëshiruar.

Kontrolli do të fokusohet në gjendjen teknike të autobusëve, sinjalizim, etj.