Prishtina

Kanalizimi kundërmon te Xhamia e Llapit (VIDEO)

Telashe të ngjajshme kanë edhe tek Xhamia e Llapit.

Atje janë dëmtuar kapakët e kolektorit dhe e gjithë rruga po kundërmon.
https://www.youtube.com/watch?v=-p3RVejRLnU